jurbarkas herbasJURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS


 Lauko g. 17, Jurbarkas
Tel. / faks. (8 447) 72 536
El. paštas jurbarkosportas@gmail.com

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono kūno kultūros
ir sporto centro direktoriaus
2008 m. balandžio 28 d.
įsakymu Nr. VĮ- 63

 

valdymo struktura