jurbarkas herbasJURBARKO SPORTO CENTRAS


Vytauto Didžiojo g. 35A, 
LT - 74128 Jurbarkas

Tel. / faks. (8 447) 72 536
El. paštas jurbarkosportas@gmail.com

Marcinkaus stadionas

Paskelbta: 2017-05-16

Savanoriai

 Jurbarko SC

Apie organizaciją
Sporto centro pagrindinė veikla - sportinis ugdymas ir kita sporto veikla. Kita papildoma Sporto centro veikla - neformalusis ugdymas. Sporto centro tikslas - įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės sporto politiką Jurbarko rajone. Sporto centro uždaviniai: 1. plėtoti sportą, vykdyti kryptingą gabių sportininkų paiešką ir atranką; 2. vykdyti sporto ugdymo procesą, gerinti vaikų ir jaunimo užimtumą per sportą, rengti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus; 3. organizuoti suaugusiųjų sporto veiklą; 4. inicijuoti ir įgyvendinti sporto programas; 5. organizuoti ir vykdyti fizinio aktyvumo, sveikatingumo ir sporto renginius rajone; 6. palaikyti ir skatinti ryšius su šalies ir kitų valstybių sporto organizacijomis. Sporto centras, įgyvendindamas nustatytus tikslus ir uždavinius, vykdo šias funkcijas: rengia ir vykdo sporto plėtojimo, gyventojų fizinio aktyvumo ir kitas programas, jas įgyvendina Savivaldybės teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka; organizuoja ir koordinuoja sporto varžybas, fizinio aktyvumo, sveikatingumo ir kitus sporto renginius Jurbarko rajone, rengia ir vykdo sportininkų vasaros užimtumo, nusikalstamumo prevencijos, sporto plėtros ir kitus projektus; organizuoja sportininkų ugdymo procesą, taiko ugdymo metodus, atsižvelgdamas į žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos dėsningumus, lyties ir amžiaus ypatumus, optimalių sporto varžybių poreikį; rengia sportininkus Sporto centro, Savivaldybės, apskrities ir šalies rinktinėms, sudaro sąlygas jiems dalyvauti šalies bei tarptautinėse varžybose; organizuoja sportininkams nuotolinį ugdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; pagal įstaigai priskirtą kompetenciją organizuoja ir koordinuoja neįgaliųjų sporto renginius, taip prisidėdamas prie žmonių su negalia integracijos į visuomenę; koordinuoja sporto organizaijų sporto programas, projektus, sportinius renginius, varžybas, turnyrus ir bendradarbiauja juos vykdant; organizuoja ir koordinuoja viešuosius sporto renginius Savivaldybės teritorijoje, sudaro vykdomų sportų renginių planus ir tvarkaraščius; bendradarbiauja su sporto klubais, seniūnijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis organizuojančiomis sportines varžybas ir kitus sportinius renginius Savivaldybės teritorijoje; organizuoja ir vykdo sporto renginius bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams; pagal kompetenciją vykdo neformaliojo ugdymo programas, edukacinius sportinius renginius; teikia švietimo įstaigoms, sporto klubams ir kitoms sporto organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą sporto klausimais; bendradarbiauja su šalies ir užsienio sporto šakų federacijomis, švietimo ir sporto, įstaigomis bei organziacijomis sporto ir kitais klausimais; kontroliuoja ir koordinuoja Sporto centro trenerių ir kitų darbuotojų darbą, rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu, skatinimu; prižiūri ir eksploatuoja Savivaldybės patikėjimo teise Sporto centrui priskirtus valdyti sporto infrastruktūros objektus, užtikrina higienos normas, teisės katų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymo (-si) ir darbo aplinką, inicijuūoja sporto objektų remontą, statybą ir rekonstrukciją; teikia atlygintinas mokamas palsugas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus teikiamų mokmaų paslaugų įkainius; organizuoja mokamas papildomas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka; viešina informaciją sporto klausimais, taip formuodamas teigiamą visuomenės požiūrį į sportą dalyvauja nario teisėmis kitų organizacijų veikloje; pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.
Savanoriškos veiklos sritis
Sveikatos, Švietimo, Sporto
Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Į Jurbarko sporto centrą priimami savanoriauti Jurbarko rajono savivaldybės teritorijose gyvenants vaikai ir jaunimas, kurie mokosi Jurbarko rajono savivaldybės bendro ugdymo mokyklose ir mažiau galimybių turintys jaunuoliai (nesimokantis ir nedirbantis) jaunimas. Veiklų tikslinių grupių amžius nuo 6 iki 18 metų. Savanoriai turės galimybę dirbti individualiai arba su Sporto centro ugdytinių grupėmis, priklausomai nuo veiklos ar renginio pobūdžio. Savanoriams bus sudarytos sąlygos veiklas įgyvendinti organizuojant, dalyvaujant rajoninius, respublikinius viešuosius sportinius renginius.
Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriškas darbas gali būti nedidelis, pavyzdžiui pagalba vienos dienos renginiuose ir varžybose, arba didesnės apimties šventėse, kai tam skiriama keletas valandų savo laisvalaikio kas savaitę arba net kasdien. Sporto veiklų organizavimas, sporto renginių ir kultūrinių renginių planavimas, koordinavimas. Darbas Respublikinėse varžybose (protokolų pildymas, teisėjavimas, viešinimas, fotografavimas, straipsnių rašymas). Darbo grafikas derinamas pagal savanorio galimybes ir derinantis prie vykstančių veiklų bei renginių. Per mėnesį savanoris užimtas ne mažiau kaip 40 val. Savanoriai organizatoriams padeda sklandžiai įgyvendinti sportinius, kultūrinius renginius.
Kokio savanorio organizacija ieško?
Savanoris turėtų būti iniciatyvus, aktyvus, bendraujantis ir bendradarbiaujantis, siekianti įgyti žinių ir patirties sporto ir sveikatinimo veiklų organizavime, sporto bei kultūrinių renginių planavime ir organizavime. Jeigu savanoris neturi šių savybių, patirties šiose srityse, bet nori įgyti žinių, mes suteiksime pagrindines žinias ir konsultuosime atliekant įvairias užduotis.
Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
5
Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią
Akreditacija suteikta
2022-10-11 - 2025-10-11
Adresas
Vytauto Didžiojo g. 35A, Jurbarkas
Savivaldybė
Jurbarko rajono savivaldybė
El. pašto adresas
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas
(8-447) 72536
Svetainė
https://www.jurbarkosportas.lt/
Facebook
https://www.facebook.com/jurbarkosportas/
Akredituota
Taip
Akreditacija suteikta
undefined-undefined-undefined - undefined-undefined-undefined

 

 

 

Žiūrėta: 44988 kartai Atnaujinta: 2022-10-25