jurbarkas herbasJURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS


Vytauto Didžiojo g. 35A, 
LT - 74128 Jurbarkas

Tel. / faks. (8 447) 72 536
El. paštas jurbarkosportas@gmail.com

Paskelbta: 2018-01-03

Kiti dokumentai

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO COVID-19 PREVENCINIŲ VEIKSMŲ PLANAS

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TARNYBINIŲ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS

VIEŠŲJŲ SPORTO RENGINIŲ IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ DALYVIAMS SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO UGDOMOJO - SPORTINIO DARBO ORGANIZAVIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

TRENIRUOČIŲ PLANAVIMO IR APSKAITOS ŽURNALAS

ĮSAKYMAS DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO TARYBOS RINKIMŲ TVARKO APRAŠO TVIRTINIMO

NAUDOJIMOSI JURBARKO MIESTO ROMUALDO MARCINKAUS STADIONU TAISYKLĖS

BAIDARIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

DVIRAČIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIEKABOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ SPORTO CENTRE

MOKESČIO UŽ SPORTINĮ UGDYMĄ JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE MOKĖJIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ SPORTINĮ UGDYMĄ JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE MOKĖJIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

UGDYTINIO PRIĖMIMO Į JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRĄ SUTARTIS

UGDYTINIO PRIĖMIMO Į JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRĄ PRAŠYMAS

UGDYTINIŲ PRIĖMIMO Į JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRĄ TVARKOS APRAŠAS

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SPORTINIO UGDYMO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO SPORTINIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO SPORTINIO UGDYMO PROGRAMŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

JURBARKO RAJONAS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO SPORTINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Žiūrėta: 9645 kartai Atnaujinta: 2021-10-12